روزی نیست که خبر بازداشت شهردار یا عضو شورای شهری را نشنویم. این نشان می‌دهد که مراکز اجرایی و بویژه نظارتی وظیفه خود را درست انجام ندادند‌. این دوره چگونه است؟ آیا وظیفه خود را انجام می‌دهند؟ نمی‌دانم و صبر می‌کنیم. اما وظیفه مهم‌تر تکلیف و مسئولیت ما مردم در شناخت افراد صالح است.

تجربه ما در لواسان و شهرهای دیگر نشان می‌دهد، شوراهای شهر و روستا در تقویت یا شکست شهرداری‌ها تاثیر مستقیم دارند، بنابراین ضرورت دارد افراد توانمند، متخصص، سالم و ضدفساد برای آن‌ها نامزد شوند.به فرد و جریان خاصی توجه ندارم، اما می‌دانم برای کسانی که صلاحیت و توان دارند، تکلیف است.

امام جمعه لواسانات تاکید کرد: طرح تفصیلی دقیق برای شهر لواسان و شفافیت در فرآیند صدور پروانه ساخت دو مساله اساسی و مهم برای پیشگیری از بروز و مقابله با فساد در منطقه مرور ادامه

تخریب اضافه بنای حسن میرمحمدعلی شروع شد، کلک زدند، تهدید کردند، تعلل شد، اما عدالت راه خود را آرام و متین پیش برد. سازمان بازرسی کل کشور حضوری مثبت داشت و عملکرد شورای شهر و شهرداری لواسان هم قابل قبول بود.

 

اوقات شرعی