پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم هم می‌گویند: من هم مصون نیستم. غفلت: خدافراموشی، خودفراموشی، فراموشی مرگ دلیل بدبختی ماست. راهش هم خود مراقبتی دائم است، ناله، تضرع، گریه و دعاب نیمه‌شب‌ها. اینجا اصلاً تسامح جایز نیست.

اوقات شرعی