پیام توحید خدای سبحان آن است که حیات او، حکمت او، رحمت او و همۀ صفات و اسمای حسنای او، فقط مختص به اوست و او حق مطلق و حقیقت مطلق است و جز او باطل است، زیرا او حقیقی یگانه است که جا برای غیر نمی‌گذارد. بنابراین او متعالی مطلق است. پس هرچه جز او فرض شود، باطل محض است.
در منطق اسلام پیام بنیادین توحید «لا اله الا هو»، به‌صورت مطلق هرچه غیرخداست نفی می‌شود، بلکه غیرخدا هیچ است، حقیقت فقط یکی است و دیگران از خود حقیقتی ندارند، مگر وابستگی به او؛ و از او نور حقیقت یافتن.
این سخن دربارۀ صفات و اسمای حسنای الهی نیز صادق است. هیچ حیاتی نیست، جز حیات خدای تعالی؛ هیج علمی نیست، مگر علم او، هیچ قدرتی نیست مگر قدرت او …بنابراین او متعالی است و هیچ راهی به او نیست. آیا این سخن دقیق است، آری و نه! دقیق است که هیچیت موجودات، مساوی با نیستی حقیقی آن‌هاست، اما از سوی دیگر آنان از خدای تعالی هستی و کمالات هستی را گرفته‌اند و با او پیوند دارند مشتاق اویند.

اوقات شرعی