داستان پرغصه خوزستان را مکرر می‌شنویم، باید صداها بلند شود و آن‌گاه توجه‌ها به آن جلب شود؟ اگر مردم خوزستان را در مشکلات خود مشارکت می‌دادند، الان شاید این مشکلات فزاینده نبودیم.
ما را به دولت روحانی امیدی نیست. اما چه بگویم از دولتی که بختک‌وار مردم را خفه می‌کند؟

اوقات شرعی