#روحانی مچکریم. هیچ‌کس مثل شما و دولت محترمتان نمی‌توانست تبخیر امید کند‌. واقعاً در این جهت یگانه هستید! چرا از شما تشکر نکنیم. تجربه گران‌بهایی برای ملت ایران بودید. الحمدالله که رو به پایان است این تجربه پرچالش و سخت. الحمدالله و له الشکر. امیدوارم این تجربه هرگز تکرار نشود!

اوقات شرعی