آری دولت اسلامی که دولتی مردمی و مقتدر است، راه برون‌رفت از مشکلات و تحقق پیشرفت توام با عدالت است. بنابراین با مشارکت حداکثری مردم پافشاری کنیم و مردم را دلسرد و دلزده نکنیم. این خط و راه امام عزیز ماست. اگر قوه مجریه اسلامی باشد، مسیر اسلامی شدن همه قوا و ارکان نظام آسان می‌شود.

اوقات شرعی