بنده فرزند امام عزیزمان هستم و تا زنده هستم – به فضل الهی از آرمان‌های امام که اهداف این ملت و انقلاب اسلامی است، دفاع می‌کنم و راه برون رفت از مشکلات کشور را در اندیشه کلان‌نگر دولت اسلامی می‌دانم تا عقب‌ماندگی‌‌های ما در مسیر تحقق جامعه توحیدی، کرامت انسانی و عدالت اجتماعی جبران شود.

اوقات شرعی