هشت سال خسارت بار: از جمله در هسته‌ای که نخواستیم هزینه مقاومت را بدهیم، اما هزینه تسلیم و سازش به مراتب بیشتر بود. هم خودمان راکتور اراک را پر از سیمان کردیم، هم دشمن سایت نطنز را تخریب کرد و دانشمند ما را به شهادت رساند، هم پای مذاکره هیچ عایدمان شد و هم تحریم‌ها چند برابر شد.

اوقات شرعی