آقا جان

سلام الله علیک

کشتگانت در کجا ریزند آب روی شرم

برد حیرانی ز خون این شهیدان ریختن

خاک راه انتظارت نم کشید از انفعال

ما فشاندیم اشک، می‌بایست مژگان ریختن

صنعت پیری مرا نقاش حسرت‌خانه کرد

چون صدف صد رنگ خون خوردم ز دندان ریختن

ما که پیر شدیم، دورمان نیاندازی آقا جون!

 

اوقات شرعی