رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند:
انما ینتقلون من دار الی دار
ما ازبین نمی‌رویم از دنیا به آخرت منتقل می‌شویم
به سوی ابد می‌رویم
یعنی مرگ پل است که ما را به ابد می‌برد
حالا چگونه می‌رویم؟
دست خودمان است.
تصمیم بگیریم خوب باشیم و گناه نکنیم، خدا یاور ماست و به راحتی از پل رد می‌شویم و به سعادت و آسایش ابدی می‌رسیم
نخواهیم و بدکردار باشیم، سرنوشت سختی منتظر ماست‌
هرچه به ما بدهند، نتیجه عمل ما بلکه صورت ملکوتی عمل ماست.
تصمیم بگیریم خوب باشیم و از مادرمان کمک بگیریم ما را زیر چادرش حفظ می‌کند
خدایا عاجزانه درخواست می‌کنیم ما را رستگاری ابدی عنایت بفرما
اللهم اختم لنا بالسعاده و الشهاده

اوقات شرعی