مطلبی از مرحوم آیت‌الله حائری شیرازی دیدم که نکته جالبی در آن بود. تفاوت رژیم شاهنشاهی و نظام جمهوری اسلامی در آن است که اولی مخالفت قطعی با اسلام داشت و دومی مخالفت قطعی با اسلام ندارد، اما موافقت قطعی با اسلام نمی‌کند و موافقت قطعیه با ظهور دولت اسلامی رخ می‌دهد.

اوقات شرعی