دوره مدرسه ما تنبیه دانش‌‌آموزان رایج بود و معلم‌ها بچه‌ها را چوب می‌زنند تا ادب شوند! یک هم‌کلاسی داشتیم که خیلی تنبیه می‌شد، اما به قول معلم‌ها ادب نمی‌شد. این مثل دولت است که واقعیات چون معلمی ادبش کرد، اما بعوض ملت را به فلک بست! آری عملکرد این دولت از حافظه ملت پاک نخواهد شد!

اوقات شرعی