عقلانیت یعنی حاکمیت عقل عملی قدسی در زیست اجتماعی و مقابل آن جهالت است (نه جهل). برخی عقل معاش دارند یعنی برای منافع خودشان خوب کار کنند اما در اجتماع جاهلانه رفتار کنند. ترسوهای منفعل عقلانی عمل نمی‌کنند و آنانی که با خواسته‌های نامعقول، عدالت را به حاشیه می‌برند، جاهل هستند.

اوقات شرعی