پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نیمه شب می‌گریسا و دعا می‌کرد: اللهم و لاتکلنی الی نفسی طرفه عین‌. به ایشان گفتند: شما چرا گریه می‌کنید و می‌گویید: خدایا مرا به خود وامگذار؟ فرمودند: و ما یومننی؟ یک لحظه غفلت مساوی است با سقوط! ما یاد بگیریم و خدا را فراموش نکنیم.

اوقات شرعی