آنچه در جلسات سری خود می‌گویند، خدا می‌نویسد. پس از آن روی برتاب (نگران توطئه‌ها و گفته‌های آن‌ها نباش)و بر خدا توکل کن. و کافی‌ست که او وکیل تو باشد. (نساء:۸۶) مومنان! بگذارید منافقلن و بیماردلان توطئه کنند و اراجیف ببافند، شما کارتان را به خدا بسپارید که خدا با ماست.

اوقات شرعی