تشکر. ما هم منتظر نمایندگان محترم مجلس برای اصلاح قوانین فسادزا چون کمیسیون ماده ۱۰۰ و قانون شوراها و شهرداری‌ها و جهاد کشاورزی و حریم روستاها و امثال آن هستیم.

آقای عنابستانی نماینده مجلس به گوش مامور نیروی انتظامی زد یا نزد؟ از این بگذریم. ایشان در خط ویژه چه می‌کند؟ بناست نمایندگان مجلس چون مردم باشند، درست می‌گویم؟ راستی ماشین ایشان همان دنا ملاس‌های معروف است؟ هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به این مساله رسیدگی کنند.

بودجه ۱۴۰۰ ظاهراً پرچالش‌ برانگیزترین بودجه پس از انقلاب اسلامی است که دولت پیر در آستاه رفتن با روشی نامناسب تقدیم مجلس کرد. کار خوب جنبش ازما را ببینید، توقع از مجلس چیست؟ حداقل اینکه در تصویب آن دقت کند و خطاهای آن را با نظر کارشناسان اصلاح نماید. شاید به دولت امیدی نباشد.

توقع ما از مجلس این نبود. شفافیت عملکرد نمایندگان گام نخست شفافیت است که مجلس می‌تواند بر کل نظام اداری و قضایی کشور حاکم کند و از بسیاری فسادهای ناشی از ناشفافیت جلوگیری کند و گام مهمی در سلامت اداری کشور بردارد. بنابراین سهل‌انگاری و اهمال در رصدخانه ملت جایز نیست.

رحمت خدا بر روح دکتر علی اصغر زارعی. اشک‌های صادقانه وی پس از تصویب ۱۰ دقیقه‌ای برجام در مجلس نهم در تاریخ ایران و انقلاب اسلامی به یادگار خواهد ماند که مردان با غیرت و عشق از اسلام و ایران دفاع کردند، و امید به خداست که نزد خدا نیز محفوظ باشد و ذخیره ابدیت او باشد.

یک نکته مهم در حوادث ناگوار کرمانشاه و بندرعباس و کلاً رفتار تبعیض‌آمیز ماموران و مدیران دولتی اینکه تبعیض در بستر قانون انجام می‌شود و ماموران دولتی براساس قانون عدالت را به نفع اقویا و به زیان ضعفا زیرپا می‌گذارند و این خیلی خطرناک است. مجلس باید برای آن فکری بکند تا دیر نشده!

اوقات شرعی