اگر قطع برق آن‌ها به این نحو و بدون برنامه دلیل بی‌کفایتی دولت روحانی نیست، دلیل چیست؟ خیانت؟ عصبانی‌تر کردن مردم؟ تحویل ویرانه به دولت بعد؟ زمینه‌سازی برای شورش؟
داستان بنزین را یادمان بیاید، آن‌وقت حق داریم مشکوک باشیم و قطعی‌های فعلی را عادی و صرف بی‌عرضگی ندانیم.

آقای روحانی بیان کرد که دولت او جلوی فساد را گرفت! و افزود: باید جامعه‌ای داشته باشیم که اگر کسی دروغ گفت از بین برود. من دیگر حرفی ندارم. خودتان می‌دانید و رهنمود رئیس آخرهای دولت.

#روحانی مچکریم. هیچ‌کس مثل شما و دولت محترمتان نمی‌توانست تبخیر امید کند‌. واقعاً در این جهت یگانه هستید! چرا از شما تشکر نکنیم. تجربه گران‌بهایی برای ملت ایران بودید. الحمدالله که رو به پایان است این تجربه پرچالش و سخت. الحمدالله و له الشکر. امیدوارم این تجربه هرگز تکرار نشود!

آقای روحانی در آیینه خود و عملکرد خود در دو انتخابات گذشته و هشت سال حکمرانی سراسر خسارت را دید و این سخنان به مثابه اعترافات از زبان او جاری شد. این سخنان حدیث نفس و اعتراف است، اگرچه خود گوینده معنای آن را درک نکند. اما خدا نوشته و در تاریخ هم ضبط است‌.

آقای روحانی مشکلات اقتصادی ما ۷۰ درصد به دلیل سوءمدیریت دولت شما و ۳۰ درصد تحریم نیست. حتماً باید تحریم‌ها رفع شود، اما با روش شما یقیناً برداشته نمی‌شود. مشکل اصلی فکر نادرست شما و دستگاه دیپلماسی شماست، آن‌گاه سوءمدیریت شما و دوستتان. بله با مدیریت درست می‌توانیم تحریم‌ها را برداریم.

روحانی به عدد صد خیلی علاقه دارد: دیروز وعده صد روزه تحول اقتصادی در اول دولت، اکنون برداشتن تحریم‌ها در صد روز آخر دولت. هر دو هم البته با بستن با کدخدا. چرا پند نمی‌گیرد؟ خدا آخر این دولت را بخیر بگرداند، به قول معروف از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم، ما را مس کنید آقای دولت.

در برابر سخنان روحانی که بگذارید مردم شاد باشند، کیهان تیتر جالبی زده: آقای رئیس جمهور وقت خوبی برای شوخی نیست! مردم شاد و فعال می‌شوند وقتی از چنبره سوءمدیریت شما و دولت شما آزاد شوند. این‌همه گرانی و بیکاری و مشکلات معیشتی را می‌بینید، لااقل ساکت باشید، ما که توقع عمل نداریم!

اوقات شرعی