طبق منطق امیرالمومنین سلام الله علیه قانون عطف به ما سبق از اصول حکمرانی انقلاب اسلامی است. فقط ویلای او نیست. سوال از شهرک باستی به قول برخی باستی هیلز و جاها و آدم‌های دیگر است. دولت و مجلس و قوه قضائیه در این دوره وظیفه سنگینی دارند. عدالت هزینه دارد و باید ثابت قدم باشیم.

آقای آملی لاریجانی و همه آملی لاریجانی‌ها اگر به جای مساله اخوی و نزدیکان خود، مردم مساله شان باشد، مشکل امثال علی لاریجانی هم به یمن مردم حل می‌شد.
آقایان! مسیر را اشتباه می‌روید. مردم ولی‌نعمت ما هستند و باید درد مردم را داشت، عهدنامه مالک اشتر را بخوانید.

دادستان انزلی از دستگیری دو نفر به اتهام ایجاد حریق عمدی در تالاب انزلی خبر داد. هدف زمین‌خواری بوده است. عجب از این انسان حریض و طماع! قیامت بدتر از هر حیوانی محشور می‌شود زیرا در دنیا پست‌ترین حیوان روی زمین است. برای منافع خود میراث نسل‌هایی را نابود می‌کنی؟ خیلی پست هستی!

مشارکت مردم نباید تبدیل به بحث‌های فانتزی شود، و متاسفانه در کشور ما بسیاری از بحث‌های حوزه اجتماعی و سیاسی صبغه فانتزی دارد. این آسیبی جدی است که آقای رئیسی و دولت وی باید از آن پرهیز کنند‌. مردم در کف خیابان هستند، عامه مردم که امیرالمومنین سلام الله علیه نسبت به آن‌ها حساس بود‌.

مالک مبادا در حکومت تو، خادم و خائن یک‌سان باشند. زیرا خادمی که در ازای خدمت خود مزد و مرحمت نگیرد، دلسرد و بی‌قید شود و خائنی که جزای خیانت خود را به حد کمال نیابد، کردار زشت خویش را با جرئت بیشتری تکرار کند.
عهدنامه امیرالمومنین صلوات الله علیه

مالک… هرگز در اسرار پوشیده مردم و آن‌چه مربوط به مصالح کشور نیست، کنجکاوی مکن و بر کشف راز مردم حریص مباش، زیرا وظیفه تو حفظ قوانین اجتماع و انتظام مسائل معاشرت در میان ملت است تا آن حدود که آشکار باشد.
عهدنامه امیرالمومنین صلوات الله علیه

تو که از خداوند رازپوش انتظار داری پرده از اسرارت فرو نیندازد، پرده از اسرار مردم فرو نینداز.
از آنزیردست بپرهیز که دیگران را در محضر تو به زشتی یاد کند و در عیب‌جویی مردم زبان بگرداند.مردم به دور از عیب نیستند ولی حق توست که همچون پدری مهربان، بر عیوب فرزندانتان پرده بکشی

تعطیلات شش روزه دولت برای کنترل کرونا و جاده‌های شلوغ حکایت از جدایی ملت از دولت دارد که پدیده خطرناکی است‌ وقتی مردم و نخبگان آن‌ها در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مشارکت نداشته باشند، نتیجه این‌که راه خودشان را می‌روند که الزاماً با راه دولت یکی نیست. باید فاصله برداشته شود.

داستان پرغصه خوزستان را مکرر می‌شنویم، باید صداها بلند شود و آن‌گاه توجه‌ها به آن جلب شود؟ اگر مردم خوزستان را در مشکلات خود مشارکت می‌دادند، الان شاید این مشکلات فزاینده نبودیم.
ما را به دولت روحانی امیدی نیست. اما چه بگویم از دولتی که بختک‌وار مردم را خفه می‌کند؟

اوقات شرعی