۳. اما مهم‌ترین وجه جهاد تبیین آن است که مردم را با واقعیات آشنا کنیم و آنان را برای جهادی ساختن کشور به میدان بیاورید، نه صرفاً مطالبه‌گری که لازم است، اما مهم تر آن‌ است که مردم مسئول هستند و کشور و انقلاب متعلق به آنان دارد و در محسنات و معایب آن شریک هستند…

اوقات شرعی