اگر پذیرفتیم که نماز جمعه جمع دین و سیاست و نمایشی از قدرت اجتماعی و سیاسی اسلام است، می‌توانیم بگوییم که امامت جمعه امری سه‌جانبه است: از سوی به ولی امر مسلمین بسته مرور ادامه

سوالات آن‌قدر زیاد است که الان که به آن می‌نگرم، تصور می‌کنم کسانی که در حیطۀ این «سنگر اسلامی» مشغول هستند، یا به آن‌ها توجه‌ای ندارند، یا نسبت مرور ادامه

اوقات شرعی