مقصد ما قرب الهی است و مقصود ما معرفت شهودی الله است و ما مسافرانی هستیم که به سوی مقصد و مقصود روان هستیم و توشۀ ما هم تقواست. رعایت و عمل بدون چون‌ و چرا به دستورات الهی و احکام شرع انور اولاً؛ مراقبت از قلب و درون خود که نفس بر ما حاکم نشود ثانیاً؛ فهم و درست معارف و حقایق الهی که از آن به معرفت شهودی تعبیر می‌شود ثالثاً؛ مسیر رسیدن به مقصد و مقصود است. مرور ادامه

قرآن کتابی امت ساز، تمدن ساز و کتابی جهانی و برای همه زمان ها و مکان ها است.

حضور امام معصوم در راس جامعه اسلامی شرط تحقق کامل کتاب خداوند است، اما در عصر غیبت راه بالکل بسته است.

راه را ائمه مشخص کرده اند: “قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً”

یقیناً ناکارآمدی دولت و ناامیدی از مجلس دهم تاثیر مستقیم دارد.

شکست اصلاح طلبان در تهران این واقعیت را بیشتر نشان می دهد.

اکنون اصولگرایان باید خودشان را به ملت اثبات کنند. چگونه؟ بیشتر صحبت خواهبم کرد. مرور ادامه

اوقات شرعی