قرآن کتابی امت ساز، تمدن ساز و کتابی جهانی و برای همه زمان ها و مکان ها است.

حضور امام معصوم در راس جامعه اسلامی شرط تحقق کامل کتاب خداوند است، اما در عصر غیبت راه بالکل بسته است.

راه را ائمه مشخص کرده اند: “قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً”

اوقات شرعی