سید سعید لواسانی، استاد دانشگاه: در فرایند تربیت و تعلیم نقش والدین را نباید نادیده گرفت، اما چنان نظام آموزشی و پرورشی پیچیده شده است که والدین هم اسیر چنین نظامی می‌شوند و مرور ادامه

در بخش اول مروری داشتیم بر مسائل آموزش‌وپرورش در چهار دهه اخیر و اینکه مشکلات نظام آموزش‌وپرورش ساختاری و بنیادی هستند و لزوما برخاسته از عملکرد وزرا و مدیران قبلی یا فعلی نیستند.

سیدسعید لواسانی، استاد دانشگاه: در

مرور ادامه

سید سعید لواسانی، استاد دانشگاه:رودربایستی
ما وقتی می‌نویسیم چه‌بسا در رودربایستی پروپاگاندای تبلیغاتی غربی‌ها و اذناب آن در ایران یا دوستان خود هستیم، به این دلیل حقیقت را چنانچه هست بازتاب نمی‌دهیم، زیرا می‌ترسیم به ارتجاع و مرور ادامه

اوقات شرعی