کتاب «غرقاب فساد» نوشته سیدسعید لواسانی به نمایشگاه کتاب تهران رسید. لواسانی درباره عنوان کتاب نوشته است: «عنوان غرقاب فساد برگرفته از کلامی از امام خمینی (ره) است و هم‌پایه توجه ما به حقیقت و ماهیت فساد است. زیرا فساد غرقابی است که همه را با خود غرق می‌کند؛ نه‌تنها کسانی که فساد می‌کنند یا به آنان یاری می‌رسانند، بلکه نظام سیاسی و جامعه را نیز در خود غرق می‌کند، به‌گونه‌ای که جز نامی از آن، در تاریخ نمی‌ماند.»
در بخشی از یادداشت پشت جلد کتاب آمده است: «فساد مساله‌ای نیست که انکار یا نادیده گرفته شود، مساله‌ای است که هست و امکان نادیده گرفتن آن نیست. از سوی دیگر، برخی هنگامی که وارد عمل می‌شوند به مبانی علمی و فکری آن توجه نمی‌کنند و این خطری در مبارزه با فساد است. نظام جمهوری اسلامی و مسئولان آن و جوانان انقلابی و مطالبه‌گر و پرتحرک نیازمند مبانی علمی در شناخت عدالت و چگونگی تحقق آن و مبارزه با فساد هستند و استفاده از منابع غربی نیز مشکل را حل نمی‌کند زیرا با مسائل ما بیگانه هستند، فارغ از آنکه با مبانی قرآنی و مبادی حکمی ما تفاوت جوهری دارند.»

اوقات شرعی