۴. بخش مهم دیگر جهاد تبیین توجه دادم اصحاب قدرت به حقیقت قدرت مردم است ک این‌که ما بدون مردم هیچ نیستیم، مردم مومنی که پای انقلاب و کشور هستند. بنابراین باید جا را برای مردم باز کنند و از توهم قدرت بیرون بیایند. خلاصه تبیین با نقادی و روشن‌گری و آن دو با حکمت عملی عجیب هستند.

اوقات شرعی