سیرۀ عملی پیامبران الهی ـ که قرآن به آن ناطق است ـ آن بوده که با جریان کفر و شرک و طاغوت در بستر اجتماع مبارزه می‌کردند و تلاش داشتند که ایمان را در جامعه و بستر اجتماع حاکم کنند. بنابراین هدف عالی پیامبران الهی در بستر اجتماع تحقق می‌یابد.
اما علت غائی و هدف نهایی اسلام چیست؟ در کلام هدف نهایی تحقق بندگی خدا و تعالی و تکامل و قرب الهی است. [مقام معظم رهبری؛ ۱۳/۴/۱۳۹۰ و ۳/۱۰/۱۳۷۶؛ و ۱۸/۹/۱۳۷۶] به این منظور لازم است که انسان طراز اسلام تربیت شود [مقام معظم رهبری؛ ۱۳/۴/۱۳۹۰] و برای آن لازم است که جامعۀ اسلامی تحقق یابد [همان] جامعه اسلامی جامعه مبتنی بر شریعت اسلامی است که در آن همۀ ارزش‌های اسلامی پیاده ‌شده است، که مهم‌ترین آن‌ها تحقق «عدالت اجتماعی» به طور کامل است، در کنار آن پیشرفت همه‌جانبه مادی، اقتصادی، علمی، اجتماعی، سیاسی و معنوی، آزادی و استقلال، معنویت و اخلاق است. [همان]
بنابراین حکومت اسلامی ـ در عین اهمیت و ضرورتی که دارد ـ هدف نیست، بلکه ابزار رسیدن به هدف است که به وسیلۀ آن جامعۀ اسلامی تحقق می‌یابد.
روشن است، اگر حکومتی به نام اسلام تشکیل می‏شود، اما ماهیت و محتوای آن اسلامی نباشد، فایده‏ای بر آن متصور نیست، اگر نگوییم که برای اسلام مضر هم است. [امام حکیم نظام اسلامی؛ ۱۱/۱۰/۱۳۶۹؛ ۳۰/۶/۱۳۸۱] بنابراین آن‌چه مهم است اهداف اسلامی است نه نفس حکومت. و هدف پایه‌ای و راهبردی حکومت اسلامی؛ عبارت است از بسط و تحقق عدالت اجتماعی.

اوقات شرعی