جمعه این هفته آخرین نماز جمعه در لواسان را اقامه می‌کنم.
خدا را شکر که هفت سال توفیق داد و خدا را شکر که با نظر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه این بار از دوشم برداشته شد.
راه انقلاب اسلامی و آرمان‌های امام عزیز ما با مشارکت مردم، تحقق عدالت اجتماعی، مبارزه بی‌ملاحظه با فساد به نتیجه می‌رسد و این مهم در درجه اول وظیفه روحانیت انقلابی است.
رهبری حکیم ما هم از ما طلبه‌ها همین توقع را دارند و الحمدلله و بفضل الهی تا جان در بدن دارم، این راه را ادامه می‌دهم.
دوستان فکر نکنند که فقط در لباس امامت جمعه می‌توان خدمت کرد، لباس ما لباس نوکری است و هرجا باشیم اگر وظیفه‌مان را انجام بدهیم خدا با ماست.
از کمبودهای خود هم به خدای تعالی پناه می‌برم.

اوقات شرعی