دادستان انزلی از دستگیری دو نفر به اتهام ایجاد حریق عمدی در تالاب انزلی خبر داد. هدف زمین‌خواری بوده است. عجب از این انسان حریض و طماع! قیامت بدتر از هر حیوانی محشور می‌شود زیرا در دنیا پست‌ترین حیوان روی زمین است. برای منافع خود میراث نسل‌هایی را نابود می‌کنی؟ خیلی پست هستی!

اوقات شرعی