مشارکت مردم نباید تبدیل به بحث‌های فانتزی شود، و متاسفانه در کشور ما بسیاری از بحث‌های حوزه اجتماعی و سیاسی صبغه فانتزی دارد. این آسیبی جدی است که آقای رئیسی و دولت وی باید از آن پرهیز کنند‌. مردم در کف خیابان هستند، عامه مردم که امیرالمومنین سلام الله علیه نسبت به آن‌ها حساس بود‌.

اوقات شرعی