مالک مبادا در حکومت تو، خادم و خائن یک‌سان باشند. زیرا خادمی که در ازای خدمت خود مزد و مرحمت نگیرد، دلسرد و بی‌قید شود و خائنی که جزای خیانت خود را به حد کمال نیابد، کردار زشت خویش را با جرئت بیشتری تکرار کند.
عهدنامه امیرالمومنین صلوات الله علیه

اوقات شرعی