تو که از خداوند رازپوش انتظار داری پرده از اسرارت فرو نیندازد، پرده از اسرار مردم فرو نینداز.
از آنزیردست بپرهیز که دیگران را در محضر تو به زشتی یاد کند و در عیب‌جویی مردم زبان بگرداند.مردم به دور از عیب نیستند ولی حق توست که همچون پدری مهربان، بر عیوب فرزندانتان پرده بکشی

اوقات شرعی