تعطیلات شش روزه دولت برای کنترل کرونا و جاده‌های شلوغ حکایت از جدایی ملت از دولت دارد که پدیده خطرناکی است‌ وقتی مردم و نخبگان آن‌ها در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مشارکت نداشته باشند، نتیجه این‌که راه خودشان را می‌روند که الزاماً با راه دولت یکی نیست. باید فاصله برداشته شود.

اوقات شرعی