۶. آقای رئیسی به سه ویژگی مردمی بودن، عدالت‌محوری و ضدفسادی شناخته می‌شود، طبعاً همکاران ایشان باید دارای این سه ویژگی باشند. حتی اگر برخی مدیران توانمندی باشند، اما دارای این ویژگی‌ها نباشند، به کار دولت سیزدهم نمی‌آیند. برخی اسامی ناامیدکننده است و خدا نکند جدی باشد.

اوقات شرعی