۵. آقای رئیسی امام می‌فرمودند: کار مردم را به کارمند نسپارید! معنای سخن این نیست که دولت فقط وظایف خود را به مردم بسپارد، بلکه قدرت باید بین مردم توزیع شود و در امور مربوطه به خود در صحنه باشند و حضور فعال داشته باشند. الان یک کارشناس می‌تواند کار مردم صاحب حقی را معطل بگذارد.

اوقات شرعی