هلیا شر می‌شود! این جمله را به یاد داشته باشیم. شبیخون فرهنگی و خواب گران نا، دختران و پسران نوجوان و جوان ما را به کجا برده است؟ آسیب تا کجاست؟
پدران، مادران، مسئولان، روحانیون، سیاسیون، از دشمن توقعی نیست. آن‌ها بازی را ادامه می‌دهند، اما ما متهمیم!

اوقات شرعی