علی کریمی حقیقتی را آشکار کرد که مغفول نیست اما تغافل شده و آن رانت برق سالانه ۱۲۰ میلیون تومان برای یک فرد است! این یک نمونه از نظام ناعادلانه توزیع رانت به نفع ثروتمندان است. به این بیافزایم، سیستم ناعادلانه مالیات به ضرر فقرا را؛ کار سخت دولت آینده در برقراری عدالت را می می‌بریم.

اوقات شرعی