بخواست خدای سبحان بتدریج توصیه‌ها و تذکراتی به جناب آقای رئیسی و تیمش عرض می‌کنم.
۱.آقای رئیسی شما اگر بتوانید مشارکت عمومی را جلب کنید، تلاش موفقی خواهید داشت، وگرنه اسیر باندهای قدرت چپ و راست می‌شوید و دست‌تان را می‌بینید. مردم باید به صحنه بیایند. فقط چهره‌های مردمی می‌توانند.

اوقات شرعی