صادق زیباکلام نمونه مغزهای زنگ‌زده و غرب‌زده‌ای است که در دانشگاه، حکومت، سیاست و صنعت وجود دارند و جز تحقیر ایرانی و فکر ایرانی و سجده بر قبله غرب هیچ نمی‌فهمند.
براساس منطق آنان محال است، بتوان واکسن ضد کرونا تولید کرد. همه مشکلات از وابستگی و فساد فکری و درونی بیماردلان است.

اوقات شرعی