امام عزیز ما عرفان را با سیاست، آن دو را با حکمت و هر سه را با اخلاق الهی ادغام کرده بود، و این همه را در پناه قرآن و عترت قرار داد و خود مظهر عرفان و سیاست و حکمت و اخلاق الهی و ره‌رو راه قرآن و عترت شد و الگویی طراز برای مردم ایران و جهانیان گردید. به‌ویژه کارگزاران نظام لازم است در مکتب و مدرسه بدون مرز امام زانو بزنند و از خم می ناب وی سیراب شوند. بفضل الهی دفتر سوم “غمزه دوست” با عنوان “قبله عشق یکی آمد و بس!” و با موضوع “عشق الهی” برگرفته از بیان و بنان امام خمینی منتشر می‌شود.

به خدای تعالی امید داریم که ما را با محبت خود بیدار فرماید تا به بی‌چارگی و بی‌نوایی خود پی ببریم و با تضرع و ابتهال، دل مرده را. از صاحب دل بخواهیم زنده کند و با “ذل عبودیت” به “عز ربوبیت” اقبال و توجه کنیم و تذکر یابیم تا ما اسیران نفس را به مقام انقطاع به حق و ترک اعتماد به غیر برساند، و “آـش عشق” در دل ما فروزان شود. راهش آن است که کشکول گدایی را پیش خدای بی‌نیاز برویم و از آفریده‌ها ببریم و گریزان شویم و همه توجه‌مان به او – عزوجل – باشد.

اوقات شرعی