محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه شد، برخی خوشنود و برخی نگران. اما بنده می‌گویم اگر اهدافی که در حکم انتصاب آمده محقق کند و تلاش موفقانه در آن جهت داشته باشد و تحول قوه را به نفع عدالت و کرامت انسانی و حقوق عامه و بر ضدفساد سرعت و عمق بخشد، خدای تعالی بر توفیقاتش بیافزاید، والا.

اوقات شرعی