آقای مهندس چمران سلام شما با تیم همراهتان منتخب مردم تهران برای مسئولیت مهم شورای شهر تهران شدید. شما را به اخلاق و تدین می‌شناسم و می‌دانم دغدغه مردم دارید.پس شهردار مردمی، کارآمد، سالم، خدمتگزار، اتقلابی و کم خرج برای مردم و هر و در عین حال پرکار و پرفایده انتخاب کنید.

اوقات شرعی