آقای رئیسی تاکنون نشان داده که فریب قدرت را نخورده است و در آزمونی سخت‌تر واقع شده است و آن دولتی و دولتمردانی است که باید معیار امام صادق علیه السلام را داشته باشند، وگرنه قدرت به دوزخ بسیار نزدیک است. اما اگر چنین باشد، امید ریزش برکت الهی است.

اوقات شرعی