یکی از بازنده‌های انتخابات جمعه احمدی‌نژاد بود که به اسم نجات انقلاب و نظام همراه ضدانقلاب ضد مردم شد. می‌گویند: مشارکت مردم کم بود، تو می‌توانستی به مردم پشت نکنی و هم‌صدا با منافقان این داعش‌های وطن و قاتلان بهشتی‌ها، رجایی‌ها و مردم بی‌گناه نشوی، اما شدی! بد باختی، بد!

اوقات شرعی