پروژه تحریم انتخابات شکست خورد، الحمدالله. مردم نشان دادند، حتی اگر گله و شکاست و ناراحتی داشته باشند که یقیناً دارند؛ پای کشور و نظام ایستاده‌اند. اکنون نوبت رئیس جمهور منتخب و دولت اوست که برای مردم خدمتگزار خوبی باشد و البته اعضا منتخب شوراها. و نوبت مطالبه‌گیری واقعی ماست.

اوقات شرعی