انتخابات تمام شد و منتخبین هم مشخص شدند، هم رئیس‌جمهور منتخب که جناب آقای رئیسی است،و هم منتخبین شوراها که بزودی نهایی خواهند شد و هم منتخبین میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان.
طبعاً برخی خوشحال هستند و دیگرانی ناراحت و اندوهگین. و بازار تبریک‌ها هم داغ خواهد شد.
اما بنده یاد گرفته‌ام که در بار سنگین مسئولیت‌های نه شادی کنم و نه تبریک بگویم. بلکه شادی و تبریک در زمانی است که منتخبان بارها را به سلامت به زمین بگذارند.
درعین حال امیدوار به آینده هستم، برای تغییر و تحولی که در کشور ایجاد شد، و باید ایجاد شود، هم دولت فَشل و بی‌تحرک کنونی کنار می‌رود و هم در کشور و شهرها و روستاها و مدیریت ملی و منطقه‌ای خون تازه‌ای دمیده می‌شود و هم بخواست خدای سبحان کشور شاهد حرکت تحول‌آفرین بر مبنای اندیشۀ بلند حضرت امام و حضرت آقا خواهد بود.
هم‌چنین منتخبان را دعا می‌کنم و هر کمکی ـ در جهت تحول‌آفرینی برپایۀ آرمان‌ها امام و انقلاب اسلامی ـ از دستم برآید، دریغ نمی‌کنم.
البته و صدالبته به مردم تبریک می‌گویم که آنان همۀ پیروز میدان هستند.

اوقات شرعی