قهر کردن با صندوق رای مشکلی را حل نمی‌کند. تردید به خودمان راه ندهیم، بلکه فعالانه، امیدوارانه، آگاهانه و عاقلانه در انتخابات شرکت و اصلح را انتخاب کنیم. ملت ما توانمند است و باید رئیس جمهور کارآمد، باکفایت، انقلابی و وفادار به آرمان‌های انقلاب و متدین و باایمان را انتخاب کنیم.

اوقات شرعی