بیان شد که سه کلان‌معیار برای انتخاب اصلح در پیش‌روی ماست که از مجموعۀ بیانات رهبر حکیم ما استخراج می‌شود. معیار اول یعنی تدین و ایمان را توضیح دادیم و در این نوشتار، معیار دوم یعنی انقلابی‌بودن و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی را بیان می‌کنیم.
یادآور می‌شود که معیار انقلابی‌بودن از معیارهای لازم برای نامزدهای انتخاباتی است
1. حقیقتاً عدالت‌خواه (نه این‌که لقلقۀ زبان اسم عدالت آورده شود و فقط هم عدالت اقتصادی نیست، اهل اجرای عدالت و مبارزه با بی‌عدالتی باشد.
2. تحول‌خواه (ذیل شاخص جهادی و انقلابی) به سمت احسن و عمل‌کرد انقلابی؛ (ولی با برنامه باشد و نه بلبشو و هرج ‌و‌ مرج)
3. وفادار به استقلال
4. وفادار به آزادی
6. معتقد به اسلامی‌شدن دولت و جامعه
7. پایبند به ارزش‌ها و دنباله‌رو راه امام (رحمه الله)
8. به فکر ترقی و پیشرفت کشور (اعم از علمی و اقتصادی و …) در عین غافل‌نبودن از اقشار مظلوم و ضعیف
9. ضدفساد باشد، دور از اشرافی گری و ساده زیست باشد و متصل به مراکز ثروت و قدرت نباشد.
10. امانتدار و پاکدامن و دور از فساد باشد.
11. مردمی باشد و به توانایی‌ها و نظرات مردم ایمان داشته باشد؛ دردآشنا باشد و به نسبت به درد مردم آگاهی و حساسیت داشته باشد.
12. دلسوز باشد و احساس مسئولیت کند. اعتقاد و پایبندی به مدل اقتصادبومی(اسلامی ـ مقاومتی)
13. در جهت آرمان‌های و پیشرفت کشور گام بردارد.

اوقات شرعی