اگر مشکل کشور با توهین به من حل می‌شود، بفرمائید. آنان سال‌هاست توهین و تحقیر می‌کنند و بگذارید ادامه دهند. ضعف و کوچکی خودشان را این‌گونه جبران می‌کنند. اخلاق کیلویی چند در سیاست‌بازی آنان!

اوقات شرعی