حالا که همه دارند خط فرمز خود را برای نامزدهای ریاست جمهوری بیان می‌کنند، خوب است از حافظ هم خط قرمز را بشنویم: حدیث از مطرب و می گو، ز راز دهر کمتر جو. سوال: اگر نامزد ریاست جمهوری طرح معقول و خوبی برای سربازی داشت، چرا بیان نکند و از آن نگوید؟

اوقات شرعی