آیا ایران رو به فروپاشی است؟ این روزها کسانی چون حسن خمینی و احمدی‌نژاد از خطر فروپاشی ایران می‌گویند‌. اما این توهم ذهنی آن‌هاست. ایران به پیش می‌رود و ملت همچنان پشت انقلاب اسلامی ایستاده‌اند. آقایان فروپاشی ذهنی خود را به جامعه، انقلاب و کشور نسبت ندهند.

اوقات شرعی